Continue

Porsche prezentuje swą różnorodność – również w internecie.

Inspiracja do nieszablonowego myślenia

Praktykanci w zakładach Porsche są fundamentem przyszłościowego sukcesu przedsiębiorstwa. Podstawowym zadaniem Porsche jest w opinii dyrektora ds. personalnych Andreasa Haffnera i dyrektora ds. produkcji Albrechta Reimolda poszerzanie ich horyzontów przez zmianę perspektyw, pobyty za granicą, interdyscyplinarne doświadczenia i wyjazdy. Wspólna wycieczka obu członków zarządu z 16 praktykantami to doskonały przykład szacunku dla młodego pokolenia.

Zrównoważona produkcja

Wydrukowane jest na papierze z certyfikatem FSC, a farby nie zawierają szkodliwych składników ropopochodnych. Drukarnia korzysta z własnego prądu wytworzonego w procesie kogeneracji. Podczas drukowania niniejszego wydania wyemitowano nawet 52 procent mniej CO₂ w porównaniu do zastosowania konwencjonalnych źródeł energii.

Najczęściej czytane