Pasja z natury

Produkt, produkcja, przyszłość:
Taycan – pierwszy w pełni elektryczny samochód sportowy Porsche – otwiera nowy rozdział historii. Zuffenhausen na drodze do Zero Impact Factory.

  

0.1 NIEWIDZIALNY LAS

W ciągu ostatnich pięciu lat Porsche zredukowało średnią emisję CO2 na każdy wyprodukowany pojazd o ponad 75%. To jednak dopiero początek. W przyszłości produkcja ma mieć zerowy ślad ekologiczny. Wraz z wprowadzeniem modelu Taycan przedsiębiorstwo znacząco zbliża się do osiągnięcia tego ambitnego celu – pierwsze w pełni elektryczne Porsche będzie bowiem produkowane w Zuffenhausen w sposób całkowicie neutralny pod względem emisji CO2. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu energii elektrycznej z naturalnych źródeł. Ponadto biogaz pozwala zaoszczędzić tysiące ton emisji CO2 każdego roku, a 42 tys. m2 zielonych dachów na nowo wybudowanych obiektach produkcyjnych ma pozytywny wpływ na lokalny klimat.

Oprócz tego innowacyjna aluminiowa elewacja – dzięki specjalnej powłoce z dwutlenku tytanu – redukuje ilość dwutlenku azotu. Działa ona jak katalizator i pod wpływem światła słonecznego oraz niskiej wilgotności powietrza rozkłada cząsteczki szkodliwych substancji na nieszkodliwe związki – wodę i azotany. W ramach pierwszego projektu pilotażowego Porsche testuje innowacyjną elewację absorbującą NOx na powierzchni 126 m2 budynku specjalnie wybudowanego na potrzeby produkcji Taycana. W przeliczeniu powierzchnia ta rozkłada tyle samo szkodliwych substancji co dziesięć drzew. Jeśli wyniki potwierdzą oczekiwania Porsche, tego typu elewacje będą stosowane na kolejnych częściach budynku. W ten sposób na terenie fabryki powstanie swego rodzaju niewidzialny, zaawansowany technologicznie las.

0.2 STREFY CISZY DLA MIESZKAŃCÓW

Hałas jest jednym z tych obciążeń dla środowiska, które w największym stopniu dotykają ludzi. Stres może prowadzić do znacznych problemów zdrowotnych. W związku z tym Porsche w swojej lokalizacji w Zuffenhausen przywiązuje szczególną wagę do ochrony przed hałasem. Powstała tu nowa, około 250-metrowa bariera akustyczna wzdłuż północnej granicy z zakładem 2. Znacznie redukuje ona emisję hałasu docierającego do mieszkańców – zwłaszcza odgłosy ruchu logistycznego. Kolejne działania na rzecz ochrony przed hałasem dotyczą strefy dostaw i załadunku nowego Porsche Taycan. Ponieważ teraz znajduje się ona w środku budynku, jest znacznie cichsza.

0.3 OSZCZĘDNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

Już podczas lakierowania karoserii Taycana wykorzystywane będą technologie zapewniające oszczędne wykorzystanie energii. Regeneracyjne utlenianie termiczne (RTO) zmniejsza zużycie gazu do oczyszczania odprowadzanego powietrza – do środowiska dostaje się w ten sposób mniej niewykorzystanej energii. Ponadto duża część ciepła odpadowego jest stosowana do osuszania karoserii. Liczby mówią same za siebie: RTO zapewnia rocznie oszczędność 750 tys. kWh energii i zmniejsza emisję dwutlenku węgla o ponad 300 ton.

Podczas produkcji modelu Taycan Porsche oszczędza również wodę. Systemy obiegu zamkniętego, wielokrotne wykorzystywanie tego zasobu i rozsądne gospodarowanie ściekami w przyszłości będą odgrywać jeszcze większą rolę. Poza tym woda jest dla Porsche źródłem pozyskiwania energii: hydroenergia umożliwia zasilanie neutralne pod względem emisji CO2. Warto dodać, że 100% energii elektrycznej pobieranej we wszystkich lokalizacjach Porsche pochodzi z wody.

Annual & Sustainability Report 2018 of Porsche AG

https://newsroom.porsche.com/en/annual-sustainability-report-2018.html

Edwin Baaske
Edwin Baaske

Sebastian Missel
Sebastian Missel