“We zien onszelf als pionier”

In het Chileense Punta Arenas luidde Barbara Frenkel een nieuw tijdperk bij Porsche in. Samen met internationale partners opende ze in december 2022 de pilotinstallatie ‘Haru Oni’ voor de productie van duurzame eFuels. In het Christophorus-interview spreekt het Porsche-bestuurslid voor inkoop over haar eerste twee jaar in deze functie en geeft ze inzicht in de grote uitdagingen van nu.

   


Mevrouw Frenkel, de eerste pilotinstallatie voor de productie van eFuels draait nu ruim een half jaar sinds de feestelijke opening in december 2022. Wat zijn de ervaringen tot nu toe, en welke betekenis heeft deze installatie voor de productie van synthetische brandstoffen op grote schaal?

De pilotinstallatie in Punta Arenas in Chili start langzaam op en produceert de eerste duurzame brandstof. We zijn trots op ons innovatieve project en zien onszelf als pionier. Zo’n installatie bestond er nog niet op deze schaal, bovendien is de technologie uiterst complex. Daarmee willen we bewijzen dat het proces van het duurzaam produceren van eFuels op industriële schaal werkt.

eFuels zijn niet onomstreden in het actuele debat. Porsche speelt een voortrekkersrol in de ontwikkeling. Waarom vindt u de ontwikkeling zinvol, en welk potentieel ziet u in eFuels?

Voor ons horen bij duurzaamheid de twee e’s: prioriteit heeft voor ons de elektromobiliteit. We streven ernaar om al in 2030 meer dan 80 procent van onze nieuwe auto’s volledig elektrisch te leveren. Daarmee zijn wij toonaangevend in onze branche en eFuels vormen dan natuurlijk een nuttige aanvulling, want ze kunnen direct een bijdrage leveren aan de decarbonisatie van het verkeer. We denken vooral aan ons bestaande wagenpark. Dus aan alle Porsche-sportwagens met benzinemotor die al aan het verkeer deelnemen – en dat nog lang zullen blijven doen.

Sommigen beweren dat Porsche alleen maar in eFuels investeert om de verbrandingsmotoren bij de 911 te redden. Wat brengt u daartegen in?

Eén ding is duidelijk: de 911 wordt het laatste Porsche-model met een verbrandingsmotor. En in eFuels zien wij veel potentie. Wereldwijd zijn er nu meer dan 1,3 miljard benzine- en dieselauto’s, waarvoor synthetische brandstoffen een duurzaam perspectief bieden. Ook op andere gebieden kan het gebruik van eFuels nuttig zijn, bijvoorbeeld bij vliegtuigen en schepen.

Van welke randvoorwaarden moet er wat u betreft sprake zijn bij de productie van eFuels?

Natuurlijk is de productie van eFuels alleen zinvol in regio’s waar veel hernieuwbare energie aanwezig is. Die wordt dan opgeslagen in eFuels en kan zo naar plekken met een hoge energiebehoefte worden vervoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor Zuid-Chili: de windenergie is constant en in overvloed aanwezig. Er is daar geen industrie, er zijn nauwelijks auto’s en weinig mensen. Daar is de productie van eFuels logisch.

Laboratorium voor de toekomst:

Laboratorium voor de toekomst:

Barbara Frenkel bezoekt in haar 911 Turbo S Cabriolet het meetcentrum voor milieubescherming in het Porsche Entwicklungszentrum Weissach – voor testdoeleinden kunnen hier al eFuels worden getankt.

Duurzaamheid, elektrische mobiliteit en digitalisering – de transitie vindt op bijna alle gebieden plaats. Hoe kan Porsche die veranderingen op een verantwoorde wijze realiseren?

Momenteel zijn we getuige van een grote transitie in de automotive-industrie en in de komende jaren gaan we meer veranderingen meemaken dan in de afgelopen 50 jaar. Charles Darwin zei ooit: “Het is niet de sterkste soort die overleeft en ook niet de intelligentste. Wel degene die zich het beste aan de veranderingen kan aanpassen.” Deze instelling – dus verandering als kans aangrijpen – hebben we bij Porsche. Dat is makkelijk gezegd, maar het is ook een grote uitdaging. Wij concentreren ons in de transitie op het wezenlijke. Op dat wat ons van oudsher sterk maakt. De kern wordt gevormd door het sterke merk, onze emotionele producten en ons belangrijkste kapitaal: de mensen – onze medewerkers – die met passie en pioniersgeest de transitie een impuls geven. Een vooruitziende strategie, sterke partners en een robuust businessmodel vormen de basis daarvoor.

“Duurzaamheid ligt me na aan het hart!”, benadrukt u vaak. Waarom is dit onderwerp ook voor u persoonlijk zo belangrijk?

Duurzaamheid bepaalt mijn leven op diverse manieren. Voor mij is duurzaamheid een principe, een levensinstelling, waarbij het erom gaat dat je dingen van begin tot eind doordenkt. De complexiteit van duurzaamheid fascineert me ook. Zoals bij Porsche. Bij ons heeft duurzaamheid meerdere dimensies: ecologisch, sociaal en economisch. Om aan al die aspecten te voldoen, de juiste beslissingen te nemen en ook onze partners daarin mee te krijgen, is spannend. Elke dag weer is dat een nieuwe uitdaging voor mij en mijn team.

De afgelopen twee jaar werden bepaald door leveringsproblemen en materiaaltekorten. De oorzaken waren divers, van de corona-lockdown in China tot de Oekraïnecrisis. Welke lessen trekt u uit deze ervaringen?

Onze toeleveringsketens zijn mondiaal en complex, dus zijn natuurlijk niet alle eventualiteiten te voorzien. Maar van elk probleem kun je leren en ik kijk altijd graag vooruit. Het is belangrijk om onze toeleveringsketen nog flexibeler te maken door diverse maatregelen. Maar natuurlijk kun je de globalisering niet terugdraaien.

“Voor mij is duurzaamheid een principe, een instelling.”

Barbara Frenkel

Bij het thema inkoop komt de hele toeleveringsketen steeds meer in de publieke belangstelling te staan. Waarop moet u daarbij vooral letten? Welke waarden spelen ook met het oog op de Porsche Strategie 2030 een cruciale rol?

Het doet me plezier om als boegbeeld onze duurzaamheidsstrategie – samen met medebestuurslid Albrecht Reimold – een impuls te geven. De inkoop speelt daarbij een fundamentele rol, want Porsche koopt veel onderdelen in bij externe leveranciers. Samen met hen werken we aan innovatieve, nog duurzamere oplossingen voor onze sportwagens. Alleen samen met onze partners dragen we bij aan de bescherming van het klimaat. We willen hen meenemen op onze weg naar CO₂-neutraliteit in 2030.

Hoe kunt u garanderen dat de Porsche-waarden in de hele toeleveringsketen worden gewaarborgd?

Waarden en respect zijn bij alles belangrijk. Voor mij betekent dit dat we goed met mensen omgaan. Porsche zet zich in voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en weliswaar in de complete toeleveringsketen – van de onderdelenleveranciers tot de grondstoffenwinning. Daarom is het van belang om toeleveringsketens zo transparant mogelijk te maken. Daarvoor hebben wij een slagvaardig team met ervaren experts opgebouwd. De collega’s maken gebruik van kunstmatige intelligentie om de toeleveringsketen te bewaken en vroegtijdig op potentiële risico’s te wijzen. Daarnaast verplichten onze partners zich tot de inachtneming van internationaal erkende duurzaamheidsnormen. Sinds enkele jaren is dat een must als ze met Porsche in zee willen gaan.

Moet een bedrijf als Porsche, een lichtend voorbeeld door de producten, een trendsetter zijn bij een verantwoorde transitie?

Elektromobiliteit leert ons een belangrijke les: bij nieuwe technologieën is het een kwestie van de juiste timing. Zoals bij Porsche. Wij hebben zeer vroeg ingezet op elektrificatie van onze producten en in 2015 hebben we besloten om onze conceptstudie Mission E seriematig te produceren. De Taycan, onze eerste volledig elektrische sportwagen, is intussen een groot succes. De stap in de elektromobiliteit was de juiste stap voor Porsche. Wij transformeren uit overtuiging. Zodoende zijn we ook graag trendsetter.

Voor jonge mensen zijn waarden als duurzaamheid en geloofwaardigheid steeds belangrijker. Hoe kun je jongere doelgroepen benaderen en toch traditionele waarden behouden?

Mijn beeld van duurzaamheid heeft zich door de jaren heen ontwikkeld. Net zoals het beeld daarvan in de samenleving ook is veranderd. Want tegenwoordig is duurzaamheid een basis voor succes in het bedrijfsleven. Gelukkig. Duurzaam ondernemen is meer dan een trend die de mensen wereldwijd bezighoudt. Ze willen zich met merken verbinden en identificeren die hun eigen waarden weerspiegelen. Vooral de bescherming van het klimaat gaat ons allemaal aan. Elke bijdrage telt. Daarbij hoort dat we zuinig omgaan met grondstoffen.

Diversiteit speelt in bedrijven steeds meer een belangrijke rol. Hoe ziet u dat?

Voor mij is diversiteit een veelvoud aan perspectieven. We hebben mensen nodig die verschillende ervaringen meebrengen. Daarom willen we meer vrouwen interesseren voor Porsche, zoeken we echter ook mensen uit andere branches of met een internationale achtergrond. Er is veel veranderd in het management. Wij hechten veel waarde aan diversiteit. Gemengde teams kunnen soms misschien stressvol zijn, omdat niet iedereen op één golflengte zit. Maar de oplossingen zijn innovatiever, je komt verder. Zelf vind ik het interessant om in zulke teams te werken.

Momenteel is 37 procent van uw inkoopteam vrouwelijk. U wilt dat percentage laten stijgen en de voorwaarden scheppen voor vrouwen om meer verantwoordelijkheid op zich te nemen. Welke voorwaarden zijn dat concreet?

Het gaat me erom meer vrouwen kansen te geven om zichtbaar te worden en verantwoordelijkheid te nemen. Maar het mag duidelijk zijn: Porsche is een sportief merk – en dat geldt ook voor ons team. Je moet presteren en inzet tonen – onafhankelijk van het geslacht. Het doet me plezier als mensen zich ontwikkelen en succesvol zijn. Daarbij ondersteun ik ook als mentor. Ik ben de enige vrouw in de raad van bestuur en daardoor ook een voorbeeld voor andere vrouwen.

“Ik ben er trots op hoe goed ons team samenwerkt.”

Barbara Frenkel

U had al een succesvolle loopbaan bij toeleveranciers achter zich, toen u in 2002 de volgende carrièrestap maakte en bij Porsche kwam. Wat sprak u het meest bij het bedrijf aan?

De dynamiek. De flexibiliteit. En natuurlijk de producten. Het merk Porsche stond toen al hoog in aanzien en was zeer populair. Porsche vindt zich steeds opnieuw uit, is nooit tevreden met het behaalde resultaat. Dat past bij mij. Die dynamiek motiveert me elke dag om met mijn team topprestaties te leveren.

Speelde uw eigen passie voor Porsche-sportwagens een rol?

Vanzelfsprekend. Mijn broer had een zilveren 993 Carrera 2 met luchtgekoelde motor. Een prachtige sportwagen. De rijdynamiek was ongelofelijk en de eerste keer op de bijrijdersstoel maakte diepe indruk. Het begin van mijn passie voor Porsche. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: ooit wil ik met zo’n sportwagen rijden. De 911 heeft me altijd gefascineerd. Ik rij nog steeds in een 911.

Wie heeft u het meest gevormd?

Mijn ouders. Ze hebben me waarden bijgebracht en me altijd ondersteund. Zonder mijn ouders was ik niet waar ik nu ben.

Zoals reeds gezegd bent u in een uitdagende tijd aan uw bestuursfunctie begonnen. Waarop bent u vooral trots in de periode tot nu toe?

Het klopt: we leven in een veeleisende tijd. Mijn bestuursfunctie heb ik midden in de coronacrisis aanvaard. Daarbij plaatste de oorlog in Oekraïne ons voor extra uitdagingen. Toen trad ook nog het tekort aan halfgeleiders op. Steeds weer stokt het in de toeleveringsketen. Maar in elke crisis zijn er ook kansen. Wij hebben onze toeleveringsketen tegen het licht gehouden en daar waar nodig hebben we aanpassingen doorgevoerd. Ik ben trots op hoe goed ons team samenwerkt. Het resultaat mag gezien worden: ondanks moeilijke omstandigheden hebben we in 2022 een record aan geleverde sportwagens gehaald.

Hebt u een levensmotto?

Het leven is te kort om een slecht humeur te hebben.

Viktoria Wohlrapp
Viktoria Wohlrapp

Spokesperson Corporate Strategy and Procurement

Verwante artikelen

Verbruiksgegevens

911 Carrera GTS

WLTP*
  • 11.0 – 10.5 l/100 km
  • 251 – 239 g/km
  • G Class

911 Carrera GTS

Verbruiksgegevens
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) 11.0 – 10.5 l/100 km
CO₂-uitstoot gecombineerd (WLTP) 251 – 239 g/km
CO₂ class G

911 Turbo S Cabriolet

WLTP*
  • 12.5 – 12.1 l/100 km
  • 284 – 275 g/km
  • G Class

911 Turbo S Cabriolet

Verbruiksgegevens
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) 12.5 – 12.1 l/100 km
CO₂-uitstoot gecombineerd (WLTP) 284 – 275 g/km
CO₂ class G

Cayenne Coupé Models

WLTP*
  • 13.4 – 10.9 l/100 km
  • 304 – 247 g/km
  • G Class

Cayenne Coupé Models

Verbruiksgegevens
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) 13.4 – 10.9 l/100 km
CO₂-uitstoot gecombineerd (WLTP) 304 – 247 g/km
CO₂ class G